Login: Wachtwoord:

Welkom

Deze website onderzoekt het gebruik van internet en andere digitale communicatiemiddelen binnen de sociaal agogische sector. De site wil docenten en studenten, maar ook projectleiders en uitvoerende agogen ondersteunen bij het kennismaken met en bestuderen van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied door middel van publicaties en bronverwijzingen.

© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.