Login: Wachtwoord:

Online behandeling voor jongeren na seksueel geweld

Jongeren van 14 tot 25 jaar die slachtoffer zijn van seksueel geweld kunnen een behandeling via internet volgen. Het is tevens de start van een uitgebreide effectstudie naar behandelresultaten. De behandelmethode is een initiatief van de Rutgers Nisso Groep, in samenwerking met Interapy en de Universiteit van Amsterdam. Uit een eerste pilotstudie bleek de behandeling klinisch effectief: traumasymptomen namen er sterk door af en de jongeren voelden zich na de therapie sterker dan ervoor.


  


Achtergrond
In Nederland heeft 18% van de meisjes en 4% van de jongens tussen 12 en 25 jaar ervaring met seksuele dwang. Ervaringen met seksueel geweld in de jeugd leiden vaak tot problemen later, zoals posttraumatische stress en depressie. Het is belangrijk deze problemen vroegtijdig te behandelen om chronische klachten te voorkomen. Voor deze doelgroep is een speciale internetbehandeling ontwikkeld. Deze kon ontwikkeld worden dankzij subsidie van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.


 Wie komen in aanmerking voor online behandeling?
De online behandeling is bedoeld voor adolescenten met een trauma als gevolg van seksueel geweldservaringen. Het kan gaan om aanranding en verkrachting, maar bijvoorbeeld ook om seksuele intimidatie op internet of een negatieve ervaring met vast vriendje of vriendinnetje. Na een negatieve seksuele ervaring kunnen slachtoffers last hebben van verschillende klachten zoals:* Indringende zich herhalende herinneringen aan wat er is gebeurd; * het liefst er niet meer aan willen denken;* vaak zenuwachtig en een gevoel van onveiligheid;* buik- en hoofdpijn;* problemen met seksualiteit, intimiteit of relaties.


Bij aanmelding op de site wordt zorgvuldig gekeken of de internetbehandeling geschikt is, anders zal geholpen worden met een doorverwijzing. Dit geldt bijvoorbeeld als het geweld nog steeds voortduurt of wanneer de dader een gezinslid is. Ook wanneer sprake is van ernstige psychiatrische problemen, zal  Interapy helpen met een doorverwijzing. Het werkt daartoe samen met GGZ-instellingen.Wat is het?
Online therapie is een eigentijdse toegankelijke vorm van psychologische behandeling die past bij de belevingswereld van adolescenten. De behandeling bestaat uit verschillende schrijfopdrachten en duurt ongeveer negen weken. De behandelaars zijn junior psychologen die speciaal zijn opgeleid voor online therapie en werken in een beveiligde webomgeving.


Helpt het?
De online therapie is gebaseerd op een traumabehandeling die Interapy al tien jaar met succes bij volwassenen toepast en waar al veel onderzoek naar is gedaan. Op initiatief van de Rutgers Nisso Groep heeft Interapy een variant voor jongeren met seksueel geweldervaringen ontwikkeld.Op 7 oktober start de online behandeling. Jongeren kunnen zich aanmelden op www.interapy.nl.


Bron: Rutgers Nisso Groep)


 


 
© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.