Login: Wachtwoord:
Vernieuwing in het maatschappelijk werk
Nieuwe inzichten leiden tot vernieuwing in beleid
www.maatschappelijkwerk.com
Portal maatschappelijk werk als digitale wegwijzer. Klik hier
Casusconsult: kennisdeling
Klik op de site van Casusconsult: kennissysteem. Met dit kennissysteem kunnen hulpverleners hun aanpak toetsen en onderbouwen tijdens de registratie van het actuele proces. Hulpverleners kunnen, mede gestuurd door de gegevens uit het electronisch dossier, direct gerelateerde, informatie en kennis zoeken, lezen en bediscussieren. Bijvoorbeeld soortgelijke (opgeloste) gevallen inclusief daarbij horende vakliteratuur en relevante praktische informatie. Men kan gerichte aanvullende vragen stellen, op elkaar reageren en zelf kennis toevoegen. Het kennisdelingsproces wordt ondersteund door kennisgroepen met deskundigen op een bepaald kennisgebied, zowel uitvoerend, onderwijzend als wetenschappelijk.
Naslag online over zorg en bijstand
Klik hier om naar de site van 2ZV te gaan. Allerhande informatie over zorg, sociale zekerheid, wet- en regelgeving en welzijn.


© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.