Login: Wachtwoord:
Vroegsignalering Alcohol
Het Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA) is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen in de gezondheidszorg die de hulp aan mensen met beginnende alcoholproblemen een extra impuls willen geven. Op deze website vindt u meer informatie over de doelstellingen en activiteiten van het partnership en wat het partnership voor u kan betekenen.
Digitale interventies succesvol bij terugdringen alcoholgebruik
De website MinderDrinken is een klinische én kosteneffectieve manier om problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Dat is de belangrijkste conclusie in het proefschrift van Heleen Riper, wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut. Uit de promotiestudie voor de VU Amsterdam blijkt dat een flink aantal probleemdrinkers erin slaagt om − zonder therapeutische begeleiding − bovenmatig alcoholgebruik in te perken. Riper: ‘Via digitale kanalen wordt een nieuwe, zeer grote groep probleemdrinkers bereikt. De drempel voor de reguliere hulpverlening is voor hen te hoog, internethulpverlening neemt die zo goed als helemaal weg.’

Alcoholdebaas
Klik hier voor de site alcoholdebaas, de internetbehandeling van TACTUS, de instelling voor verslavingszorg.


© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.