Login: Wachtwoord:

Sociaal Actief

Sociaal Actief is een nieuw cliëntsimulatieprogramma met spelelementen. Studenten krijgen individueel of met medestudenten casussen aangeboden waarin voor een cliënt met een hulpverleningsvraag een passend activiteiten- of trajectbegeleiding moet worden vormgegeven. Dit op basis van informatie over de cliënt die met allerlei multimediale middelen ter beschikking staat. De casussen zijn webbased. Het - noodzakelijke - contact met de docent vindt online plaats. ------------------------------------------------ Vraag: Zijn er belangstellende docenten/instellingen die willen participeren in een (gesubsidieerd0 project waarin meer casussen worden ontwikkeld? Graag email naar: leo.dejong@inholland.nl

http://www.ictoplus.nl/sociaalactief.html


© 2006 - 2018 Sociaal Digitaal. Alle rechten voorbehouden.